Kramsk   ::   Kontakt


Sylwetki

2018-11-05

Ksiądz Franciszek Pruski - wikariusz Parafii Kramsk w czasie I Wojny Światowej

Ksiądz Franciszek Pruski - Kramsk na starych fotografiachKsiądz Franciszek Pruski, łodzianin, stanowisko nowego wikariusza parafii Kramsk objął w drugiej połowie czerwca 1914 roku. Dramatyczne chwile swego życia opisał na marginesie brewiarza, gdy oczekiwał na wyrok sądu. Te wspomnienia zatytułował "Moja dola w latach wojny 1914 - 1915"...
więcej...
2015-11-11

Probosz parafii Kramsk w latach 1931-1939, ks. kan. Aleksander Pokrzywnicki

Aleksander Pokrzywnicki - Kramsk na starych fotografiachKsiądz kanonik Aleksander Pokrzywnicki urodził się 14 listopada 1881 roku w miejscowości Dzierżanowo w województwie mazowieckim. Proboszczem parafii Kramsk był w latach 1931 - 1939. Wcześniej w latach 1906-1909 wikariusz parafii Nasielsk...
więcej...