Kramsk   ::   Kontakt


Kronika Kramska

[1][2]

Dzieje Kramska opracowane przez ówczesnego nauczyciela historii Kazimierza Wróbla

Komentarz Pani Stanisławy Adamczyk: "Wstęp do kroniki napisał Pan Kazimierz Wróbel, a pozostałe działy osoby zaangażowane w prace na rzecz instytucji i organizacji. Kronika była swego rodzaju "votum" na XX lecie PRL. W ostatnim czasie jej oprawa została odnowiona, a karty rozdzielające strony - uzupełnione. Jest to kronika harcerska, bo wykonana z inicjatywy Pana Pietrzaka i grupy osób związanych z harcerstwem."
Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla Kronika Kramska - Dzieje Kramska, opracowanie Kazimierza Wróbla

Rok 1949 - mieszkańcy gminy Kramsk popierają Światowy Ruch Obrony Pokoju - manifestacja w Koninie.

Rok 1949 - mieszkańcy gminy Kramsk popierają Światowy Ruch Obrony Pokoju - manifestacja w Koninie. Rok 1949 - mieszkańcy gminy Kramsk popierają Światowy Ruch Obrony Pokoju - manifestacja w Koninie. Rok 1949 - mieszkańcy gminy Kramsk popierają Światowy Ruch Obrony Pokoju - manifestacja w Koninie.

Przedstawiciele Gromadzkiej Rady Narodowej w Kramsku - rok 1949.

Przedstawiciele Gromadzkiej Rady Narodowej w Kramsku - rok 1949 Przedstawiciele Gromadzkiej Rady Narodowej w Kramsku - rok 1949 Przedstawiciele Gromadzkiej Rady Narodowej w Kramsku - rok 1949

Rok 1965 - widok na różne strony świata z wieży kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku.

Rok 1965 - Widok z wieży kościelnej. Rok 1965 - Widok z wieży kościelnej. Rok 1965 - Widok z wieży kościelnej. Rok 1965 - Widok z wieży kościelnej. Rok 1965 - Widok z wieży kościelnej. Na pierwszym zdjęciu widok na ulicę Kościelną. Drugie zdjęcie przedstawia widok na lewo od ulicy Kościelnej - w prawym dolnym rogu organistówka oraz dom parafialny. Trzecie: widok na skrzyżowanie ulicy Konińskiej i Pogorzelnej. Na pierwszym planie zabudowania parafialne. Na czwartym widok w kierunku Kramsk-Pola/Bilczewa. Na ostatnim widoczne boisko sportowe w parku. W prawym górnym rogu ulica Kolejowa oraz droga w kierunku stacji PKP i Wysokiego.

Rok 1956 - złożenie kamienia węgielnego pod szkołę w Kramsku.

Rok 1956 - złożenie kamienia węgielnego pod szkołę w Kramsku. Rok 1956 - złożenie kamienia węgielnego pod szkołę w Kramsku.

Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe.

Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1950 w Kramsku - uroczystości 1-majowe
Zdjęcia z uroczystości 1 majowych w roku 1950. Główne uroczystości odbywały się na starym boisku w parku - zdjęcia numer 10, 12, 13, 15 oraz 16. Ponadto na zdjęciach 13, 15 i 16 widoczny jest budynek domu parafialnego. Zdjęcie numer 14 wykonane zostało na ulicy Konińskiej, która tej dzisiejszej z pewnością nie przypominała. W tle widoczne są tam zabudowania parafialne. Zdjęcie 11 wykonane zostało na ulicy Kościelnej - w pobliży jej skrzyżowania z ulicami Chopina oraz Wojska Polskiego. Zdjęcie pierwsze to wjazd orszaku na to właśnie skrzyżowanie z ulicy Chopina. Pozostałe miejsca trudne są do zlokalizowania i tutaj właśnie prośba do Państwa o pomoc...

Kramsk, rok 1950. Remonty ulic w centrum Kramska.

Kramsk, skrzyżowanie ulic Chopina, Kościelnej oraz Wojska Polskiego przed remontem. Widok w kierunku Strumyka. Kramsk, skrzyżowanie ulic Chopina, Kościelnej oraz Wojska Polskiego przed remontem. Widok w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Pośrodku widoczny 'Skup Żywca' w Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska'. Kramsk, ulica Wojska Polskiego przed remontem. Wjazd do Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' oraz budynek poczty. Kramsk, remont ulicy Chopina. Widok ze skrzyżowania ulicyKościelnej oraz Wojska Polskiego. Kramsk, remont ulicy Chopina. Widok od skrzyżowania ulicy Kościelnej oraz Wojska Polskiego. Kramsk, remont ulicy Chopina. Widok od skrzyżowania ulicy Kościelnej oraz Wojska Polskiego. Kramsk, remont ulicy Chopina. Widok od skrzyżowania ulicy Kościelnej oraz Wojska Polskiego. Kramsk, układanie kostki na skrzyżowaniu ulic Chopina, Kościelnej oraz Wojska Polskiego. Remonty ulic w centrum Kramska.
Pierwsze trzy zdjęcia przedstawiają stan ulic sprzed remontu. Na pierwszu zdjęciu widoczne skrzyżowanie ulic Chopina, Kościelnej oraz Wojska Polskiego. Widok w kierunku Strumyka. Na drugim to samo skrzyżowanie ale widok w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Pośrodku zdjęcia widoczny również "Skup Żywca" w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (GS). Trzecie zdjęcie wykonane zostało na ulicy Wojska Polskiego. Przedstawia wjazd do Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' oraz budynek poczty. Zdjęcie czwarte, piąte, szóste oraz siódme przedstawiają remont na ulicy Chopina - widok od skrzyżowania ulicy Kościelnej oraz Wojska Polskiego. Zdjęcie ósme to ponownie skrzyżowanie ulic Chopina, Kościelnej oraz Wojska Polskiego - tym razem przedstawia już układanie kostki. Ostatnia fotografia również przedstawia prace remontowe ale miejsca nie udało mi się ustalić.

Rok 1948 w Kramsku - uroczystości 1-majowe.

Rok 1948 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1948 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1948 w Kramsku - uroczystości 1-majowe Rok 1948 w Kramsku - uroczystości 1-majowe

22 lipca 1947 roku - otwarcie "Ośrodka Zdrowia" w Kramsku.

22 lipca 1947 roku - otwarcie 'Ośrodka Zdrowia' w Kramsku 22 lipca 1947 roku - otwarcie 'Ośrodka Zdrowia' w Kramsku 22 lipca 1947 roku - otwarcie 'Ośrodka Zdrowia' w Kramsku

Zdjęcia z uroczystości dożynkowych - rok 1946.

Kronika Kramska - Zdjęcia z uroczystości dożynkowych - rok 1946 Kronika Kramska - Zdjęcia z uroczystości dożynkowych - rok 1946 Kronika Kramska - Zdjęcia z uroczystości dożynkowych - rok 1946